ZWANGERSCHAP


Prenatale screening


Er zijn meerdere vormen van prenatale screening: de NIPT, combinatietest en de 20-weken echo.

Combinatietest berekent de kans op een kind met het Downsyndroom (trisomie 21= extra chromosoom 21). Naast het Downsyndroom wordt er ook een kansberekening gemaakt op het krijgen van een kindje met trisomie 18 (Syndroom van Edwards) en trisomie 13 (Syndroom van Patau). De test bestaat uit twee onderzoeken, een bloedonderzoek en een echo (nekplooimeting).

Mochten jullie voor de combinatietest kiezen zullen wij jullie doorverwijzen naar het AMC. Aan de combinatietest zijn kosten verbonden (ca. € 170.-) die voor eigen rekening komen, tenzij je een verzekering hebt die deze kosten dekt.

NIPT (niet invasieve prenatale test) Tijdens de zwangerschap is er bij alle zwangere vrouwen DNA van het ongeboren kind aanwezig in het bloed van de moeder. Met deze kennis is er een test ontwikkeld waarbij in het bloed van de moeder chromosomale afwijkingen van het kind op zeer betrouwbare en veilige wijze kunnen worden onderzocht. We noemen dit Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Meer informatie over de NIPT voor zwangere vrouwen is te vinden op:
www.meerovernipt.nl
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Indien jullie ervoor kiezen om de NIPT test te laten doen, zullen wij deze voor jullie aanvragen na de termijnecho. NB: de NIPT test heeft een eigen bijdrage van €175-, welke niet vergoed wordt door je zorgverzekeraar.

De 20-weken echo wordt gemaakt rond 20 weken. Het is geen verplichting maar wij zien dat de meeste zwangeren hier graag gebruik van maken. Realiseer je dat het een echo is met een serieuze ondertoon: tijdens deze echo wordt gelet op de groei van de baby, plaats van de placenta, hoeveelheid vruchtwater, ligging van de baby en eventuele afwijkingen aan organen of skelet. Indien gewenst en de baby het toelaat kan er naar het geslacht gekeken worden. Als er bij jullie kindje sprake is van afwijkende bevindingen dan volgt er verder onderzoek. Niet alle afwijkingen zijn overigens zichtbaar, dus een echo is geen garantie voor een gezond kind. De kosten van deze structurele echo komen geheel voor rekening van je ziektekostenverzekering. De 20 weken echo vindt plaats in Woerden:
www.echopraktijkwoerden.nl.

Mocht er sprake zijn van een extra uitgebreide echo ivm eventuele mogelijke afwijkingen vind dit plaats in:

– het Antonius ziekenhuis
– het AMC, www.amc.nl
– het WKZ, www.hetwkz.nl

Verloskundigen de Ronde Venen