KRAAMTIJD


Kraamzorg


Tijdens de kraamtijd komt de verloskundige regelmatig op bezoek om te kijken hoe het met jou en de rest van het gezin gaat. De kraamverzorgster speelt hierbij een belangrijke rol. Zij is overdag bij je aanwezig en weet precies hoe het met moeder en kind gaat. Zij fungeert derhalve als tussenpersoon die ons van de noodzakelijke informatie voorziet met betrekking tot jouw welzijn en dat van je kind.

Het is belangrijk om je tijdig aan te melden voor kraamzorg, het liefst voor de 16e week van je zwangerschap.

Wij werken nauw samen met Kraamzorg Vecht & Venen. Zij zijn een kleinschalig team met kraamverzorgsters uit en rondom de Ronde Venen. Je kunt je voor Kraamzorg Vecht en Venen aanmelden via telefoonnummer 0297-310010 of via het digitale aanmeldformulier.

Verloskundigen de Ronde Venen